Υπουργείο Άμυνας: Тендеры


E-mail: kypamdex@mod.gov.cy
Телефон: +357 22807508
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπουργείο Άμυνας
Εμμανουήλ Ροΐδη 4
Λευκωσία
1432
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1432
Υπόψη: Ταγματάρχης Αιμίλιος Έμπορας
Τηλέφωνο: +357 22807508
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kypamdex@mod.gov.cy
Φαξ: +357 22676225
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mod.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 20
27 ноя

Номер: 13934257

Страна: Кипр

Источник: TED

05 сен

Номер: 12043216

Страна: Кипр

Источник: TED

31 авг

Номер: 11956401

Страна: Кипр

Источник: TED

19 апр

Номер: 9216208

Страна: Кипр

Источник: TED

30 мар

Номер: 8780141

Страна: Кипр

Источник: TED

13 мар

Номер: 8340488

Страна: Кипр

Источник: TED

28 фев

Номер: 8092344

Страна: Кипр

Источник: TED