Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Тендеры

E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy
Телефон: +357 22405623
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Λευκωσία
1493
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1493
Τηλέφωνο: +357 22405623
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dli.mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22663788
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/dli
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Контракты: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.

За этот период данных нет. Используйте поиск