Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: Тендеры


E-mail: purchasing@eac.com.cy
Телефон: +357 22201655
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος
Λευκωσία
2025
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2025
Τηλέφωνο: +357 22201655
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
Φαξ: +357 22201660
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eac.com.cy
всего: 11
22 сен

Номер: 12393738

Страна: Кипр

Источник: TED

12 сен

Номер: 12173423

Страна: Кипр

Источник: TED

01 авг

Номер: 11366676

Страна: Кипр

Источник: TED

13 июл

Номер: 10985655

Страна: Кипр

Источник: TED

06 апр

Номер: 8938859

Страна: Кипр

Источник: TED

09 мар

Номер: 564374

Страна: Кипр

Источник: TED

09 мар

Номер: 564373

Страна: Кипр

Источник: TED