Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου: Тендеры


E-mail: psb.sepos@cytanet.com.cy
Телефон: +357 23811200
Страна: Кипр
Город: Παραλίμνι
Адрес: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου
Αντώνη Παπαδοπούλου 13
Παραλίμνι
5315
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 5315
Υπόψη: Ανδρέας Σέπος, Χρίστος Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: +357 23811200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: psb.sepos@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 23811201
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
01 июл

Номер: 2894110

Страна: Кипр

Источник: TED

10 мар

Номер: 589844

Страна: Кипр

Источник: TED