Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας: Тендеры


E-mail: pspanos@gpo.mof.gov.cy
Телефон: +357 22405813
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος
Λευκωσία
1445
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1445
Υπόψη: Παναγιώτης Μάνης
Τηλέφωνο: +357 22405813
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pspanos@gpo.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22405896
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.mof.gov.cy/gpo
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
24 янв

Номер: 7245373

Страна: Кипр

Источник: TED

11 апр

Номер: 1279329

Страна: Кипр

Источник: TED