Δήμος Αγλαντζιάς: Тендеры


E-mail: mail@aglantzia.org.cy
Телефон: +357 22462233
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Αγλαντζιάς
CY
Τ.Θ. 20259, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2150
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2150
Υπόψη: Κυρίου Χάρη Τσαγγαρίδη, Δημοτικός Γραμματέας
Τηλέφωνο: +357 22462233
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@aglantzia.org.cy
Φαξ: +357 22455799
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.aglantzia.org.cy
Γενική διεύθυνση: www.aglantzia.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
20 апр

Номер: 1488467

Страна: Кипр

Источник: TED