Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης: Тендеры


E-mail: koag@cytanet.com.cy
Телефон: +357 22427000
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Ταχ. Κιβ. 23928
Λευκωσία
1687
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1687
Τηλέφωνο: +357 22427000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koag@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 22513143
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.cldc.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
09 июн

Номер: 2454226

Страна: Кипр

Источник: TED