Τμήμα Δασών: Тендеры


E-mail: kmonoyios@fd.moa.gov.cy
Телефон: +357 22403702
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Δασών
Ταχυδρομική Θυρίδα 24136
Λευκωσία
1701
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1701
Υπόψη: κ. Κυριάκου Μονογιού
Τηλέφωνο: +357 22403702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmonoyios@fd.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.moa.gov.cy/forest
Γενική διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/forest
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 14
25 окт

Номер: 13058597

Страна: Кипр

Источник: TED

23 окт

Номер: 13003494

Страна: Кипр

Источник: TED

25 авг

Номер: 11832869

Страна: Кипр

Источник: TED

15 мар

Номер: 8407550

Страна: Кипр

Источник: TED

26 сен

Номер: 4464715

Страна: Кипр

Источник: TED

31 авг

Номер: 4015033

Страна: Кипр

Источник: TED

24 авг

Номер: 3884263

Страна: Кипр

Источник: TED