Αστυνομία Κύπρου: Тендеры

E-mail: ppo@police.gov.cy
Телефон: +357 22808021
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Контракты: 7
тендеры: 35
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 35
11 авг

Номер: 11561949

Страна: Кипр

Источник: TED

08 авг

Номер: 11488522

Страна: Кипр

Источник: TED

10 июл

Номер: 10918182

Страна: Кипр

Источник: TED

05 июл

Номер: 10869551

Страна: Кипр

Источник: TED

05 июл

Номер: 10869393

Страна: Кипр

Источник: TED

30 май

Номер: 10048193

Страна: Кипр

Источник: TED

12 май

Номер: 9683182

Страна: Кипр

Источник: TED

12 май

Номер: 9682235

Страна: Кипр

Источник: TED

03 май

Номер: 9507207

Страна: Кипр

Источник: TED

27 апр

Номер: 9416929

Страна: Кипр

Источник: TED