Αστυνομία Κύπρου: Тендеры

E-mail: ppo@police.gov.cy
Телефон: +357 22808021
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αστυνομία Κύπρου
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Λευκωσία
1478
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1478
Υπόψη: Υπεύθυνο Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +357 22808021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppo@police.gov.cy
Φαξ: +357 22808748
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.police.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Контракты: 17
тендеры: 43
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 43
05 дек

Номер: 14145779

Страна: Кипр

Источник: TED

05 дек

Номер: 14145636

Страна: Кипр

Источник: TED

17 ноя

Номер: 13590472

Страна: Кипр

Источник: TED

07 ноя

Номер: 13344031

Страна: Кипр

Источник: TED

15 сен

Номер: 12247802

Страна: Кипр

Источник: TED

15 сен

Номер: 12247759

Страна: Кипр

Источник: TED

12 сен

Номер: 12173966

Страна: Кипр

Источник: TED

21 авг

Номер: 11734201

Страна: Кипр

Источник: TED

11 авг

Номер: 11561949

Страна: Кипр

Источник: TED