Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Тендеры


E-mail: info@ocecpr.org.cy
Телефон: +357 22693000
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ηλιουπόλεως 12
Λευκωσία
1101
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1101
Τηλέφωνο: +357 22693000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ocecpr.org.cy
Φαξ: +357 22693070
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ocecpr.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
28 апр

Номер: 1685364

Страна: Кипр

Источник: TED