Υπουργείο Εσωτερικών: Тендеры

E-mail: ckotziapashies@moi.gov.cy
Телефон: +357 22806470
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπουργείο Εσωτερικών
Λευκωσία
1453
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1453
Υπόψη: Κωνσταντίνου Κοτζιάπασιη
Τηλέφωνο: +357 22806470
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ckotziapashies@moi.gov.cy
Φαξ: +357 22806481
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Контракты: 5
тендеры: 5
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 5
09 авг

Номер: 11511682

Страна: Кипр

Источник: TED

12 май

Номер: 9681513

Страна: Кипр

Источник: TED