Δήμος Λατσίων: Тендеры


E-mail: latsia@latsia.org.cy
Телефон: +357 22878688
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Λατσίων
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, Τ.Θ. 12540
Λευκωσία
2250
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2250
Υπόψη: Παναγιώτης Γεωργίου, Λειτουργός Δημοτ. Υπηρεσίας
Τηλέφωνο: +357 22878688
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: latsia@latsia.org.cy
Φαξ: +357 22487213
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1