Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών: Тендеры


E-mail: dionysis@ari.gov.cy
Телефон: +357 22403121
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τ.Κ. 22016
Λευκωσία
1516
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1516
Υπόψη: Διονύσης Σπαράγγης
Τηλέφωνο: +357 22403121
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dionysis@ari.gov.cy
Φαξ: +357 22316770
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ari.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 4
09 ноя

Номер: 13406029

Страна: Кипр

Источник: TED

15 май

Номер: 9716650

Страна: Кипр

Источник: TED

08 ноя

Номер: 5314522

Страна: Кипр

Источник: TED

11 май

Номер: 1883765

Страна: Кипр

Источник: TED