Δήμος Στροβόλου: Тендеры


E-mail: prosfores@strovolos.org.cy
Телефон: +357 22470308
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Στροβόλου
Λεωφόρος Στροβόλου 100, Στρόβολος
Λευκωσία
2020
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2020
Υπόψη: Χρύσως Ξενοφώντος
Τηλέφωνο: +357 22470308
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosfores@strovolos.org.cy
Φαξ: +357 22470525
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 7
19 сен

Номер: 12307684

Страна: Кипр

Источник: TED

13 июл

Номер: 10986260

Страна: Кипр

Источник: TED

04 июл

Номер: 10836879

Страна: Кипр

Источник: TED

12 май

Номер: 1910873

Страна: Кипр

Источник: TED