Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Тендеры


E-mail: info@onek.org.cy
Телефон: +357 22402600
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
CY
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
Λευκωσία
2024
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2024
Τηλέφωνο: +357 22402600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@onek.org.cy
Φαξ: +357 22402700
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.onek.org.cy
Γενική διεύθυνση: www.onek.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
31 янв

Номер: 7415139

Страна: Кипр

Источник: TED

27 июл

Номер: 3365015

Страна: Кипр

Источник: TED

09 июн

Номер: 2454207

Страна: Кипр

Источник: TED