Υπηρεσία Ασύλου: Тендеры


E-mail: cchristodoulidou@papd.mof.gov.cy
Телефон: +357 22451775
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπηρεσία Ασύλου
Τ.Θ. 23340
Λευκωσία
1681
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1681
Υπόψη: Χρύσω Χριστοδουλίδου
Τηλέφωνο: +357 22451775
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cchristodoulidou@papd.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22445268
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.cy
Γενική διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
27 июн

Номер: 2786512

Страна: Кипр

Источник: TED