Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: Тендеры


E-mail: dpantopolis@dps.mcw.gov.cy
Телефон: +357 22805743
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Προδρόμου 100
Λευκωσία
1900
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1900
Υπόψη: κ. Δημήτρη Παντοπώλη
Τηλέφωνο: +357 22805743
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpantopolis@dps.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22304154
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mcw.gov.cy/dps
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
29 июн

Номер: 2842423

Страна: Кипр

Источник: TED