Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Тендеры


E-mail: director@vs.moa.gov.cy
Телефон: +357 22805200
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αθαλάσσα
Λευκωσία
1417
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1417
Τηλέφωνο: +357 22805200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@vs.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22332803
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 4
26 окт

Номер: 5063420

Страна: Кипр

Источник: TED

23 сен

Номер: 4426603

Страна: Кипр

Источник: TED

27 июл

Номер: 3365013

Страна: Кипр

Источник: TED

12 июл

Номер: 3080487

Страна: Кипр

Источник: TED