Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Κύπρου: Тендеры


E-mail: eforiamaroniton@gmail.com
Телефон: +357 22721510
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών Κύπρου
Αγίου Μάρωνα 20, Ανθούπολη
Λευκωσία
2304
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2304
Υπόψη: Ξένια Γαβριήλ
Τηλέφωνο: +357 22721510
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eforiamaroniton@gmail.com
Φαξ: +357 22372205
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
26 июл

Номер: 3340655

Страна: Кипр

Источник: TED