Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Λτδ: Тендеры


E-mail: m.stylianou@limassolchamber.eu
Телефон: +357 25877350 / 25877226
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Λτδ
170 Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Κτήριο ΕΒΕΛ, 2ος όροφος
Λεμεσός
3045
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 3045
Τηλέφωνο: +357 25877350 / 25877226
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.stylianou@limassolchamber.eu
Φαξ: +357 25661655
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
06 апр

Номер: 8939085

Страна: Кипр

Источник: TED