Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Тендеры


E-mail: pkatsouri@mlsi.gov.cy
Телефон: +357 228040-43/41/30/62
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λεωφόρος Βύρωνος 7
Λευκωσία
1463
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1463
Τηλέφωνο: +357 228040-43/41/30/62
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pkatsouri@mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22668056
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
27 окт

Номер: 5089602

Страна: Кипр

Источник: TED

22 авг

Номер: 3832629

Страна: Кипр

Источник: TED