Τμήμα Αρχαιοτήτων: Тендеры


E-mail: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
Телефон: +357 22865874
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Αρχαιοτήτων
Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024
Λευκωσία
1516
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1516
Τηλέφωνο: +357 22865874
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22303148
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
30 авг

Номер: 3988328

Страна: Кипр

Источник: TED