Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου: Тендеры


E-mail: kkyriakides@pafda.moi.gov.cy
Телефон: +357 26801155
Страна: Кипр
Город: Πάφος
Адрес: Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
Τ. Θ 60005
Πάφος
8100
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 8100
Τηλέφωνο: +357 26801155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kkyriakides@pafda.moi.gov.cy
Φαξ: +357 26801172
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
28 сен

Номер: 4523361

Страна: Кипр

Источник: TED