Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ: Тендеры


E-mail: gmanager@intercity-buses.com
Телефон: +357 24643493
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ
Κιλκίς 4, Μέγαρο Κίζης, Διαμ.101
Λάρνακα
6301
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 6301
Τηλέφωνο: +357 24643493
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gmanager@intercity-buses.com
Φαξ: +357 24643492
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
28 мар

Номер: 8712235

Страна: Кипр

Источник: TED

21 сен

Номер: 4379107

Страна: Кипр

Источник: TED