Τμήμα Γεωργίας: Тендеры


E-mail: dphillipou@da.moa.gov.cy
Телефон: +357 22408660
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Γεωργίας
Λεωφόρος Λουκή Ακρίτα
Λευκωσία
1412
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1412
Τηλέφωνο: +357 22408660
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dphillipou@da.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22781425
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2