Τμήμα Περιβάλλοντος: Тендеры


E-mail: ophilasides@environment.moa.gov.cy
Телефон: +357 22866232
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Περιβάλλοντος
28ης Οκτωβρίου 20-22
Λευκωσία
2414
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2414
Τηλέφωνο: +357 22866232
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ophilasides@environment.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22774945
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/environment
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
всего: 10
21 апр

Номер: 9274734

Страна: Кипр

Источник: TED

05 апр

Номер: 8914793

Страна: Кипр

Источник: TED

14 мар

Номер: 8376129

Страна: Кипр

Источник: TED

21 фев

Номер: 7926900

Страна: Кипр

Источник: TED

01 фев

Номер: 7450877

Страна: Кипр

Источник: TED

06 янв

Номер: 6759484

Страна: Кипр

Источник: TED

09 дек

Номер: 6095983

Страна: Кипр

Источник: TED

30 сен

Номер: 4592527

Страна: Кипр

Источник: TED