Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Тендеры


E-mail: mail@wbn.org.cy
Телефон: +357 22698000
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 84, Στρόβολος
Λευκωσία
2012
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2012
Τηλέφωνο: +357 22698000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@wbn.org.cy
Φαξ: +357 22698200
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
05 окт

Номер: 12640459

Страна: Кипр

Источник: TED

03 окт

Номер: 4627445

Страна: Кипр

Источник: TED