Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους: Тендеры


E-mail: info@arsos.org
Телефон: +357 25943223
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους
Πλατεία Αποστόλου Φιλίππου 1
Λεμεσός
4770
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 4770
Τηλέφωνο: +357 25943223
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@arsos.org
Φαξ: +357 25944378
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
12 окт

Номер: 4791607

Страна: Кипр

Источник: TED