Αρχή Λιμένων Κύπρου: Тендеры


E-mail: tenders@cpa.gov.cy
Телефон: +357 22817200
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Ταχ. Θυρ. 22007
Λευκωσία
1516
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1516
Τηλέφωνο: +357 22817200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@cpa.gov.cy
Φαξ: +357 22765420
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
25 июл

Номер: 11204286

Страна: Кипр

Источник: TED

14 окт

Номер: 4835705

Страна: Кипр

Источник: TED