Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης: Тендеры


E-mail: voroarm1@cytanet.com.cy
Телефон: +357 24644744
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης
Κάμπου 2, Βορόκληνη
Λάρνακα
7040
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7040
Τηλέφωνο: +357 24644744
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: voroarm1@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
16 ноя

Номер: 5496992

Страна: Кипр

Источник: TED