Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας: Тендеры


E-mail: director@dls.moi.gov.cy
Телефон: +357 22804900
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ιάσωνος 10
Λευκωσία
1455
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1455
Τηλέφωνο: +357 22804900
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@dls.moi.gov.cy
Φαξ: +357 22766056
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3