Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου: Тендеры


E-mail: info@ask.org.cy
Телефон: +357 22442960
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Cyfield Tower, Λεωφόρος Λεμεσού 130, City Home 81, 4ος όροφος
Λευκωσία
2015
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2015
Τηλέφωνο: +357 22442960
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ask.org.cy
Φαξ: +357 22305190
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
12 дек

Номер: 6153062

Страна: Кипр

Источник: TED