Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών: Тендеры


E-mail: eantoniou@capo.gov.cy
Телефон: +357 22557664
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, Τ.Θ. 16102, 2086
Λευκωσία
2000
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2000
Τηλέφωνο: +357 22557664
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eantoniou@capo.gov.cy
Φαξ: +357 22557789
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy




всего: 3
15 ноя

Номер: 13539458

Страна: Кипр

Источник: TED

15 дек

Номер: 6245025

Страна: Кипр

Источник: TED