Δήμος Έγκωμης: Тендеры


E-mail: iyionomio@engomi.org
Телефон: +357 22453864
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Έγκωμης
Eρεχθείου 3
Λευκωσία
2413
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2413
Τηλέφωνο: +357 22453864
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: iyionomio@engomi.org
Φαξ: +357 22352521
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
19 дек

Номер: 6324212

Страна: Кипр

Источник: TED