Συμβούλιο Διαχείρισης Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας Απορριμάτων Λάρνακας και Αμμοχώστου: Тендеры


E-mail: info@anetel.com
Телефон: +357 24815280
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Συμβούλιο Διαχείρισης Μονάδας Ολικής Επεξεργασίας Απορριμάτων Λάρνακας και Αμμοχώστου
Αγίου Λαζάρου 2Β, Βορόκληνη
Λάρνακα
7040
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7040
Τηλέφωνο: +357 24815280
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@anetel.com
Φαξ: +357 24636817
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
28 дек

Номер: 6633456

Страна: Кипр

Источник: TED