Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου: Тендеры


E-mail: xyta@pafos.org.cy
Телефон: +357 26934106
Страна: Кипр
Город: Πάφος
Адрес: Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου
Αποστόλου Παύλου 14
Πάφος
8020
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 8020
Τηλέφωνο: +357 26934106
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xyta@pafos.org.cy
Φαξ: +357 26220449
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
17 янв

Номер: 7102612

Страна: Кипр

Источник: TED