Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες: Тендеры


E-mail: info@dsid.mlsi.gov.cy
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες
1430
Λευκωσία
Cyprus
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dsid.mlsi.gov.cy
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
09 фев

Номер: 7639029

Страна: Кипр

Источник: TED