Δήμος Γερίου: Тендеры


E-mail: info@yeri.com.cy
Телефон: +357 22481755
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Δήμος Γερίου
Λεωφόρος Γερίου 21
Λευκωσία
2200
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2200
Τηλέφωνο: +357 22481755
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@yeri.com.cy
Φαξ: +357 22480157
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
02 мар

Номер: 8164137

Страна: Кипр

Источник: TED