Δήμος Λεμεσού: Тендеры


E-mail: tenders@limassolmunicipal.com.cy
Телефон: +357 25884488
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Δήμος Λεμεσού
Αρχ. Κυπριανού 23
Λεμεσός
50089, 3600
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 50089, 3600
Τηλέφωνο: +357 25884488
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@limassolmunicipal.com.cy
Φαξ: +357 25365497
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 3
25 май

Номер: 9953489

Страна: Кипр

Источник: TED

24 май

Номер: 9928092

Страна: Кипр

Источник: TED

08 мар

Номер: 8287407

Страна: Кипр

Источник: TED