Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης: Тендеры


E-mail: director@gsd.moa.gov.cy
Телефон: +357 22409213
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Λεύκωνος 1
Λευκωσία
1415
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1415
Τηλέφωνο: +357 22409213
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@gsd.moa.gov.cy
Φαξ: +357 22316873
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
08 мар

Номер: 8287368

Страна: Кипр

Источник: TED