Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Тендеры


E-mail: rik@cybc.com.cy
Телефон: +357 22862000
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λεωφόρος Ρ.Ι.Κ., 2120, Αγλαντζιά
Λευκωσία
2120
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2120
Τηλέφωνο: +357 22862000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rik@cybc.com.cy
Φαξ: +357 22314050
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 8
18 окт

Номер: 12912267

Страна: Кипр

Источник: TED

18 окт

Номер: 12912266

Страна: Кипр

Источник: TED

18 окт

Номер: 12912265

Страна: Кипр

Источник: TED

18 окт

Номер: 12912264

Страна: Кипр

Источник: TED

11 сен

Номер: 12146514

Страна: Кипр

Источник: TED

22 мар

Номер: 8568082

Страна: Кипр

Источник: TED