Ταμείο Θήρας: Тендеры


E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Телефон: +357 22867786
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Ταμείο Θήρας
Υπουργείο Εσωτερικών
Λευκωσία
1453
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1453
Τηλέφωνο: +357 22867786
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 22867780
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
13 апр

Номер: 9088082

Страна: Кипр

Источник: TED