Λεωφορεία Λάρνακος «Ζήνωνας» Λτδ.: Тендеры


E-mail: info@zinonasbuses.com
Телефон: +357 24665531
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Λεωφορεία Λάρνακος «Ζήνωνας» Λτδ.
Λεωφόρος Φανερωμένης 120
Λάρνακα
6031
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 6031
Τηλέφωνο: +357 24665531
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@zinonasbuses.com
Φαξ: +357 24665546
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
05 май

Номер: 9558555

Страна: Кипр

Источник: TED