Δήμος Λιβαδιών: Тендеры


E-mail: kslivadion@cytanet.com.cy
Телефон: +357 24633388
Страна: Кипр
Город: Λάρνακα
Адрес: Δήμος Λιβαδιών
Δικαιοσύνης 1, Λιβάδια
Λάρνακα
7060
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 7060
Τηλέφωνο: +357 24633388
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kslivadion@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 24635414
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
09 май

Номер: 9621607

Страна: Кипр

Источник: TED