Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας: Тендеры


E-mail: Central.sws@sws.mlsi.gov.cy
Телефон: +357 22406600
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Πρόδρομου 63
Λευκωσία
1468
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1468
Τηλέφωνο: +357 22406600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Central.sws@sws.mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22667907
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
15 май

Номер: 9716160

Страна: Кипр

Источник: TED