Τμήμα Εργασίας: Тендеры


E-mail: director@dl.mlsi.gov.cy
Телефон: +357 22400807
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Εργασίας
Λευκωσία
1480
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1480
Τηλέφωνο: +357 22400807
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@dl.mlsi.gov.cy
Φαξ: +357 22400809
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
29 май

Номер: 10012312

Страна: Кипр

Источник: TED