Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: Тендеры


E-mail: commissioner@internalaudit.gov.cy
Телефон: +357 22608800
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Τ.Θ. 23812
Λευκωσία
1686
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1686
Τηλέφωνο: +357 22608800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@internalaudit.gov.cy
Φαξ: +357 22463257
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 2
07 июн

Номер: 10294081

Страна: Кипр

Источник: TED

30 май

Номер: 10047871

Страна: Кипр

Источник: TED