Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Тендеры


E-mail: cantoniades@papd.mof.gov.cy
Телефон: +357 22805976
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
CY
Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, Λευκωσία
Λευκωσία
1461
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1461
Τηλέφωνο: +357 22805976
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cantoniades@papd.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22518356
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
28 июн

Номер: 10729965

Страна: Кипр

Источник: TED