Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Тендеры


E-mail: constantinos.constantinou@bococ.org.cy
Телефон: +357 22841300
Страна: Кипр
Город: Λευκωσία
Адрес: Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, Στρόβολος 2006
Λευκωσία
2006
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 2006
Τηλέφωνο: +357 22841300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: constantinos.constantinou@bococ.org.cy
Φαξ: +357 22511870
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 1
29 июн

Номер: 10763404

Страна: Кипр

Источник: TED