Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Тендеры


E-mail: cut.tenders@cut.ac.cy
Телефон: +357 25002483
Страна: Кипр
Город: Λεμεσός
Адрес: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 2ος όροφος, 3041 Λεμεσός
Λεμεσός
3036
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 3036
Τηλέφωνο: +357 25002483
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cut.tenders@cut.ac.cy
Φαξ: +357 25002762
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
всего: 5
20 сен

Номер: 12341095

Страна: Кипр

Источник: TED

04 сен

Номер: 12019301

Страна: Кипр

Источник: TED

10 авг

Номер: 11538350

Страна: Кипр

Источник: TED

31 июл

Номер: 11320886

Страна: Кипр

Источник: TED

04 июл

Номер: 10836908

Страна: Кипр

Источник: TED